LGS (Liselere Giriş Sınavı) Sınav Değerlendirme ve Analiz Yazılımı

Yeni LGS sistemine uygun sınav değerlendirme ve analiz programımızla, okutmuş olduğunuz sınavları sözel ve sayısal olarak 2 oturum yapabileceğiniz gibi her iki oturumu da aynı anda yapıp değerlendirebilirsiniz. Değerlendirme sonucunda aşağıdaki sonuç analizlerini alabileceksiniz.

* Sıralı Listeler: Sınav sonuç sıralı listeleri alınabilir. Bu listelemeler ad-soyad, öğrenci no veya puan türlerine göre sıralanabilirken, kurum içerisinde genel veya sınıf-sınıf ayrı olarak listeleme yapılabilir.

* Frekanslar: Her bir soru şıkkının yanıtlanma yüzdeleri alınabilir.

* Konu analizi: Seçilen bir veya birden fazla konuyu bilenler veya bilmeyenlerin sıralı listesi alınabilir.

* Geri Besleme (eksik kazanımlar): Bireysel veya konu bazlı eksik kazanımlar tespit edilerek öğrencilerin eksik olduğu konular gözlemlenebilir.

* Test Analizi:Ders bazında veya genel olarak sınavın uygunluk istatistikleri alınabilir.

* Madde Analizi:Sorunun ve şıkların yeterlilik düzeyi görülebilir. Örneğin, A şıkkı doğru cevap olmamasına rağmen çok fazla kullanılıyor çeldiriciliği yüksek, B şıkkı hiç kullanılmıyor incelenmeli şeklinde sonuçlar alınabilir.

* Sınıf Karşılaştırma Grafiği: Sınıfları ders ders, net ortalamalarına göre veya genel puanda karşılaştırma olanağı sunar. Ayrıca sınıf yerine kurum vb. tanımlanarak kurumlar arası karşılaştırma grafiği de alınabilir.

* Regresyon Eğrisi: Öğrencinin girdiği tüm sınav sonuçları listelenebilir, tüm sınavlardaki durumunun grafiksel göstergesi ve bu göstergeye göre başarının düştüğü veya yükseldiğinin belirtilmesi sonucuna ulaşılabilir.

* Öğrenci Karnesi: Öğrenciye özet veya konu detaylı karne verebilme ve bu karnelerin matbu forma veya A4 fotokopi kağıdına basılabilmesini sağlar.

Devamını Oku

LGS (Liselere Giriş Sınavı) Sınav Değerlendirme ve Analiz Yazılımı

472 ₺

Kargo: Ücretsiz Kargo